Koordinator

OMEGA, Medkulturni center za duševno in telesno zdravje in integracijo, Avstrija

Delo centra OMEGA vključuje socialno-medicinsko-psihološko-terapevtsko svetovanje, zdravljenje in oskrbo otrok, mladostnikov in odraslih ter številne zdravstvene in integrativne projekte za spodbujanje zdravja. Ekipo sestavljajo zdravniki, psihologi, terapevti, socialni delavci in vzgojitelji, zanjo pa so značilni interdisciplinarnost, dolgoletne izkušnje in medkulturna usposobljenost.

 

www.omega-graz.at

office@omega-graz.at

+43 316 77 35 54

 

 


Partner

P1: mhtconsult, Danska

mhtconsult je zasebna in neodvisna raziskovalna in razvojna organizacija, ki se osredotoča na medkulturno vključevanje, povezovanje, raznolikost, preventivo in krepitev moči tako v delovnem življenju kot v družbenem kontekstu. Na podlagi vrednot raznolikosti in enakopravnega državljanstva mhtconsult gradi most med analitičnim znanjem in praktičnimi orodji na številnih strokovnih področjih.

 

www.mhtconsult.dk

mht@mhtconsult.dk

+45 5120 4858

 

 


P2: Università Delle LiberEtà FVG, Italija

Università delle LiberEtà je center vseživljenjskega učenja, ki se ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem odraslih. Je kulturni in izobraževalni vir za lokalno skupnost, ki poskuša vse državljane obvestiti, da epohalne spremembe, ki smo jim priča, zahtevajo ponavljajoče se in stalno usposabljanje. Člane spodbuja, da igrajo aktivno in produktivno vlogo, predlagajo pobude in / ali projekte ter prispevajo k njihovim dosežkom in spodbujajo inovativne metodologije poučevanja in učenja. Università delle LiberEtà organizira letno več kot šeststo izobraževanj z več kot 150 učitelji za približno 3500 učencev.

 

www.liberetà-fvg.it

libereta@libereta-fvg.it

+39 0432 29 79 09

 

 


P3: Slovenska Filantropija, Slovenija

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Od leta 1992 delujejo s programi namenjenimi dvigu kakovosti bivanja v skupnosti in zagovorništvu socialno šibkejših. Slovenska filantropija ponuja izobraževanje za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva in druge izobraževalne vsebine namenjene različnim deležnikom.

 

www.filantropija.org

info@filantropija.org

+386 1 430 1288

 

 


MAD for Europe, Španija

 MAD za Evropo je neprofitno združenje, dejavno na trgu dela in na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladinske kulture. Osredotoča se na socialno delo in prostovoljske storitve, izobraževanje, usposabljanje in promocijo novih tehnologij, kulture in umetnosti. Med njihovimi aktivnostmi lahko najdete projekte, ki spodbujajo udeležbo državljanov, evropsko mobilnost, mladinske izmenjave, izvedbo širokega spektra specializiranih usposabljanja, podporo mladim brezposelnim, ponovno vključevanje ljudi s težavami pri vključevanju v družbo, jezikovno usposabljanje in promocijo umetniške in kulturne dediščine.

 

www.madforeurope.org

info@madforeurope.org

+34 91 041 38 84