Projekt

Projekt MultiPLUS +: Migranti multiplikatorji gradijo mostove naslavlja področje integracije migrantov. Slednja je zapleten pojem, ki opisuje večplasten in celovit proces. Obsega politične, pravne, ekonomske, socialne, kulturne in komunikacijske vidike ter prizadevanja posameznikov in družbe.

Vprašanje, kako doseči migrante z informacijami družbenega pomena, npr. o zdravstvenih temah, šolanju, ravnanju z odpadki, enakosti spolov in drugimi, še nima zadovoljivega odgovora. Projekt MultiPLUS+: Migranti multiplikatorji gradijo mostove se osredotoča na skupino ljudi, ki bodo prispevali k zapolnitvi te vrzeli - tako imenovane multiplikatorje. Naloge multiplikatorjev spremljajo določeni izzivi, ki so v središču pozornosti projekta, z namenom boljše podpore dejavnosti in uspešnejšemu delu multiplikatorjev.

Izzivi so:

 

1. Pomanjkanje znanja o izobraževalnih metodah, saj imajo multiplikatorji različna predhodna znanja in različne izobrazbe.

Prva dejavnost (IO1) projekta je razvoj izobraževanja o metodiki in didaktiki za multiplikatorje, ki bo služilo kot podlaga delavnicam, ki jih bodo multiplikatorji izvajali v migrantskih skupnostih.

 

2. Neskladje med metodami poučevanja, ki se uporabljajo v zahodni Evropi, in metodami, ki se uporabljajo v državah izvora multiplikatorjev.

Druga dejavnost (IO2) bo namenjena zbirki metod poučevanja iz izvornih držav multiplikatorjev, ki jih bomo združili z zahodnimi metodami, tako da bodo multiplikatorji z znanimi pristopi lažje dosegli migrante.

 

3. Učinkovito širjenja informacij o osnovnih načelih udeležbe, demokracije in vrednot v evropskih družbah.

S tretjo dejavnostjo (IO3) bodo multiplikatorji pričeli s poglobljeno refleksijo glede življenja v demokratičnih družbah. Preko delavnic bodo svoje znanje in poglede posredovali svojim skupnostim.