Koordinator

OMEGA – Transkulturelt Center for psykisk og fysisk sundhed og integration,   Østrig

 OMEGA´s virke omfatter socio-medicinsk-psykologisk terapeutisk rådgivning, behandling og pleje for børn, unge og voksne såvel som sundhedsfremmende og integrerende projekter. Teamet er kendetegnet ved faglig mangfoldighed og består af læger, psykologer, terapeuter, socialarbejdere og undervisere.  OMEGA er således også kendetegnet ved tværfaglighed, mangeårig erfaring og transkulturel kompetence.

 

www.omega-graz.at

office@omega-graz.at

+43 316 77 35 54

 

 


Partner

mhtconsult, Danmark

Mhtconsult er en viden- og forskningsbaseret analyse- og udviklingsvirksomhed, som har fokus på at fremme inklusion, integration, mangfoldighed, forebyggelse og empowerment i både arbejdsrelaterede og samfundsmæssige sammenhænge. Baseret på værdierne om mangfoldighed og ligeværdigt medborgerskab bygger mhtconsult bro mellem analytisk viden og praksisrettede metoder og værktøjer inden for en bred vifte af fagområder.

 

www.mhtconsult.dk

mht@mhtconsult.dk

+45 5120 4858

 

 


Università Delle LiberEtà FVG, Italien

Università delle LiberEtà er et center for livslang læring inden for voksenundervisning. Centret er et kulturelt læringscenter for lokalsamfundet, som sigter på at formidle til alle borgere, at samfundsudviklingen kræver kontinuerlig kompetenceudvikling og opkvalificering. Centret arbejder på at aktivere medlemmerne til at deltage i innovative læringsaktiviteter. Universita delle LiberEtà gennemfører over seks hundrede kurser om året, som indbefatter mere end 150 undervisere og cirka 3500 kursister. 

 

www.liberetà-fvg.it

libereta@libereta-fvg.it

+39 0432 29 79 09

 

 


Slovenska Filantropija, Slovenien

 

Slovenska Filantropjia, er en humanitær NGO, som arbejder på at fremme frivillighed. Foreningen har status som humanitær organisation og blev grundlagt i 1992 med det formål at styrke livskvalitet i lokalsamfundet og støtte socialt udsatte borgere. Foreningen udbyder kurser for frivillige og mentorer og udarbejder undervisningsmaterialer til forskellige aktører og interessenter, der kan være fortalere for socialt sårbare grupper.

 

www.filantropija.org

info@filantropija.org

+386 1 430 1288

 

 


MAD for Europe, Spanien

 

MAD for Europe er en NGO, som virker inden for arbejdsmarked, uddannelse og ungdomskultur med fokus på socialt arbejde og frivillige aktiviteter, uddannelse og udvikling af ny teknologi samt kultur og kunst. MAD for Europe gennemfører projekter, der tager sigte på at fremme borgerinddragelse, europæisk mobilitet, ungdomsudveksling, kurser, støtte af unge arbejdsløse, integration af borgere med inklusionsproblemer, sprogundervisning og fremme af kunstnerisk og historisk arv. 

 

www.madforeurope.org

info@madforeurope.org

+34 91 041 38 84