Projekt MultiPLUS+. Migrant Multipliers Build Bridges

Projekt MultiPLUS+. Migrant Multipliers Build Bridges handler om integration af etniske minoriteter – flygtninge og indvandrere.
Som bekendt er integration af etniske minoriteter et komplekst begreb, der beskriver en mangesidig og omfattende proces. Det er en proces, som både omfatter politiske, juridiske, økonomiske, sociale, kulturelle og kommunikative aspekter på både et individuelt og samfundsmæssigt niveau.

Et stående spørgsmål er, hvordan man når ud til etniske minoriteter med information af samfundsmæssig betydning, for eksempel viden om sundhedstemaer, skolegang, affaldshåndtering, kønsligestilling etc. Projekt MultiPLUS+ sætter fokus på en gruppe af personer, som bidrager til at fylde dette hul – nemlig de såkaldte ”multipliers”, der også kan opfattes som en slags formidlings- og forandringsagenter.

Der knytter sig dog visse udfordringer til disse agenters opgave. Det er sådanne udfordringer, der er i fokus for dette projekt, hvor målet er at understøtte agenternes aktiviteter og succes´er.

Det gælder: 

 

  1. Manglende viden om pædagogiske og uddannelsesmæssige metoder generelt i og med at agenterne kan have mange forskellige baggrund og forudsætninger. Som den første aktivitet (IO1) i projektet udvikles et træningsforløb om didaktiske metoder med henblik på at tilvejebringe et godt grundlag for de formidlingsaktiviteter og workshops, som agenterne udfører i etniske minoritetsmiljøer.

  2. Forskelligheder og uoverensstemmelser mellem de undervisningsmetoder, der anvendes i Vesteuropa og i nogle af de tredielande, som agenterne selv eller deres familier og bekendtskabskredse har baggrund i.  Som næste aktivitet (IO2) indsamles metoder og værktøjer fra agenternes eller deres familiers oprindelseslande med henblik på at integrere forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange i nye undervisnings- og læringsmetoder, der kan styrke formidlingen til etniske minoritetsmiljøer.
  3. Udfordringen med effektivt at udbrede information om basale principper om samfundsdeltagelse, demokrati og værdier i europæiske samfund. 

    Som den tredie aktivitet (IO3), vil agenterne (“multipliers”) igangsætte en dybtgående refleksionsproces omkring demokratitemaet og betydningen af at leve i et demokrati. Agenterne vil formidle viden og synspunkter på disse spørgsmål til minoritetsmiljøer via workshops.