Cilji in načrtovane aktivnosti

Projekt MultiPLUS+ zasleduje naslednje cilje:

 

1. Izboljšati spretnosti multiplikatorjev pri poučevanju in usposabljanju preko intenzivnega kratkega usposabljanja o didaktičnih in metodoloških načelih in tehnikah v izobraževanju odraslih, ki ga bodo multiplikatorji pomagali razviti in se ga tudi udeležili.

 

2. Zagotavljati podporo multiplikatorjem pri razvijanju metod in orodij za izobraževanje, ki so ustrezna mešanica (zahodno)evropskih pristopov in pristopov izobraževalnih sistemov držav, iz katerih prihajajo, z oblikovanjem zbirke metod in orodij za izobraževanje iz različnih delov sveta.

 

3. Spodbujati soočenje multiplikatorjev s kulturami in vrednotami evropskih družb, splošnimi zakoni in družbenimi sistemi in posledično spodbujati novo zavedanje in obravnavanje političnih tem, kot so demokracija, sodelovanje in raznolikost v migrantskih skupnostih.

 

V obdobju izvajanja projekta bodo projektni partnerji ustvarili in razširili 3 intelektualne rezultate.