Intellektuelle output


OUTPUT 1:

ProfessionalsPLUS

En didaktisk metodologi til intensive træning i didaktiske og metodologiske principper og teknikker i voksenuddannelse.

Metodologien udgør en forudsætning for alle „multipliers“. Målet er at klarlægge „dramaturgien“ i workshop-metoden – fra den didaktiske teori og begrebsliggørelse til den metodiske implementering. Efter deltagelsen i træningsforløbet er det målet, at „multipliers“ har klarhed over, hvad de skal tage i betragtning, når de planlægger en workshop, hvordan de kann forberede materialer, hvordan de forbereder sig selv og er bevidste om deres egen rolle. Resultaterne vil være tilgængelige som åbne ressourcer for alle, der træner brobyggere, mentorer og andre lignende „multipliers“, der formidler viden og information til etniske minoritetsmiljøer. 


OUTPUT 2:

Et compendium bestående af metoder og værktøjer fra forskellige dele af verden til brug for undervisning og træning.

Selv om der allerede er mange undervisnings- og træningsmaterialer, passer mange af dem ikke til deltagere, der har baggrund i meget forskellige kulturer. De tilgængelige materialer afspejler generelt europæiske undervisnings- og læringsstile. IO2 omfatter derfor et kompendium af metoder, der tager højde for forskelle i uddannelsessocialisation blandt immigranter. Kompendiet kombinerer således europæiske metoder med metoder fra andre lande. Målet er at skabe innovative metoder, som flygtninge og indvandrere kan være fortrolige med på baggrund af deres uddannelsesmæssige biografier.

 


OUTPUT 3:

En håndbog for undervisere og ”multipliers” til brug for undervisning, træning og workshops med relation til politiske uddannelsestemaer.

Den sidste og mest udvidede intellektuelle output fokuserer på den politiske uddannelse af multiplikatorer i et første skridt og migrantenes samfund som den endelige målgruppe. Derfor vil multiplikatorer gennemgå en proces med konfrontation med nye værdier for de fleste af dem. De vil kende begreberne som demokrati, deltagelse eller mangfoldighed; men at leve i et demokratisk samfund med ytringsfrihed eller være fri i hvem jeg elsker er noget andet. Derfor skal dette føre til en begyndelse af politisk uddannelse, hvilket betyder at blive introduceret til principperne for demokratisk levevis. Mål og opgaver inden for politisk uddannelse og det overordnede mål bagved bliver først klart for multiplikatorerne, og derefter vil multiplikatorerne bringe emnet tættere på migrantenes samfunds medlemmer.

 


“Multipliers” fra de deltagende lande vil:

  1. Have deltaget i IO1 træningen,

  2. Have bidraget til og arbejdet i IO2, og

  3. Til slut gennemføre workshops under IO3

 

They are involved in all steps of the project and will contribute with their knowledge and verve.

Resultaterne vil blive tilgængelige som åbne ressourcer på denne hjemmeside.