Mål


I lyset af disse udfordringer skal MultiPLUS+ opfylde følgende mål:

 

  1. At forbedre ”multipliers” færdigheder inden for formidling og undervisning gennem udviklingen af korte, intensive træningsforløb med fokus på didaktiske metoder og metodiske principper og teknikker i voksenuddannelse.

  2. At støtte „multipliers“ i at opbygge træningsmetoder og formidlingsværktøjer, der sammenfatter (vestlige) europæiske tilgange, såvel som tilgange til de uddannelsessystemer fra andre dele af verden, som „multipliers“ selv har oplevet eller kender gennem familie og bekendtskabskreds.
  3. At fremme ”multipliers´” indsigt i Europas samfundsmæssige kulturer og værdier, lovgrundlag og samfundssystemer, så de kan bidrage til at styrke bevidstheden og håndteringen af politiske temaer som demokrati, deltagelse og mangfoldighed i etniske minoritetsmiljøer. 

Planlagte aktiviteter


 I løbet af projektperioden vil projektpartnerne udvikle og formidle tre intellektuelle output (IOer).